brp@biuro.stargard.pl

Oferujemy:

img

Aktualności

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe konta do wpłat składek ZUS, które funkcjonują od dnia 01 stycznia 2018 roku i dotyczy wszystkich wpłat dokonywanych do ZUS bez względu jakiego okresu dotyczą, w przypadku braku takiego nowego rachunku bankowego proszę o kontakt z Naszą Kancelarią a my służymy pomocą w ustaleniu tego numeru.

Brak wpłaty w terminie tj do 10 go jeśli wpłacamy tylko za siebie i do 15 go jeśli wpłacamy za siebie i za pracowników / zleceniobiorców / skutkuje utrata prawa do ubezpieczenia chorobowego właściciela firmy .Utratą prawa do ubezpieczenia chorobowego skutkuje również posiadanie jakichkolwiek zaległości we wcześniejszych okresach wpłat do ZUS .

Proszę zwrócić uwagę na to że na przelewach nie jest wymagane podanie okresu jakiego wpłata dotyczy a ZUS sam rozksięgowuje wpłatę w pierwszej kolejności na zaległości składek a dopiero potem na bieżące zobowiązanie

W związku z wysyła Jednolitych Plików Kontrolnych u wszystkich podatników VAT czynnych do Ministerstwa Finansów proszę o weryfikację numerów NIP swoich zarówno odbiorców jak i dostawców. Weryfikacja plików JPK odbywa się poprzez NUMER NIP który identyfikuje podatnika i pozwala porównać podatek należny wystawiającego fakturę z na czym podatkiem odliczonym.

Błędne numery NIP będą powodować konieczność poprawiania wysłanych plików JPK i ponownego przesyłania ich do Ministerstwa Finansów. Będziemy mieli do czynienia z kilkukrotnie wykonywana pracą dotyczącą rozliczonego już okresu .

Proszę również zwrócić uwagę na faktury drukowane z systemu lub poczty , tak aby były one czytelne , nie były niekompletne i aby były tylko raz drukowane i dostarczane do Kancelarii do zaksięgowania. Bardzo częste są przypadki dostarczania po kilka takich samych faktur do rozliczenia. Nie zawsze system wyłapie takie podwójne faktury, wystarczy inaczej wpisać numer faktury i mamy 2 lub więcej razy zaksięgowana fakturę.

W przypadku korekt deklaracji VAT 7 z różnych przyczyn czy to nie dostarczenia faktur sprzedaży czy tez błędnego ich wystawienia dochodzi od 01 01 2018 konieczność dokonywani ai wysyłki korekty pliku JPK.

mapa

ul. Letnia 26
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 88 68
fax. +48 91 834 94 27

   

Copyright 2017 Biuro Rachunkowe Stargard Janusz Stańko
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz ekonomicznych, obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców